email компании теплолидер teplolider@ukr.net    Теплолидер - номер телефона +38 (097) 391 0057    Теплолидер - номер телефона +38 (067) 907 5027    Теплолидер - номер телефона +38 (067) 405 5616

Переведення парових котлів в водогрійний режим

Переведення парових котлів в водогрійний режим підвищує продуктивність і знижує витрати на власні потреби в зв'язку зі скасуванням теплообмінників мережної води і живильних насосів з обладнанням безперервної продувки, при цьому значно знижується витрати палива.

Зниження витрати палива і підвищення теплопродуктивності досягається як за рахунок оптимізації температури відхідних газів, так і шляхом виключення з теплового балансу котелень втрат тепла в теплообмінниках мережної води.

ККД переведених на роботу в водогрійному режимі котлоагрегатів, підвищується на 2,0-3,0%, а втрати тепла в теплообмінниках мережної води і з безперервною продувкою парової котельні - виключаються.

Отже, при однаковій витраті палива, теплова потужність котельні зростає на 5-7% за рахунок зниження витрати палива.

В основу розробки проекту переведення котельні закладений принцип максимального використання існуючого обладнання, комунікацій, будівельних конструкцій, площ приміщення котельні.

Основні переваги реконструйованих опалювальних котелень:

• підвищення ККД котла майже на 10%;

• економія капітальних вкладень на реконструкцію;

• зниження собівартості теплової енергії до 18%;

• можливість приєднання додаткових споживачів тепла;

• необмежене продовження терміну служби котлів, що виробили свій ресурс;

• скорочення чисельності експлуатаційного персоналу котельні в два рази;

• виведення з експлуатації застарілого обладнання (різні насоси, підігрівачі, охолоджувачі і т.д.);

• значне підвищення експлуатаційних характеристик (можливість багаторазових пусків і зупинок, короткий термін виходу котла з холодного резерву).

Схема роботи котла ДКВР в водогрійному режимі.

Схема роботи котла ДКВР в водогрійному режимі

1-трубопровід зворотної води тепломережі; 2-колектор бокового екрану; 3-передній відсік верхнього барабана; 4-обвідний трубопровід; 5-перегородка; 6-задній відсік верхнього барабана; 7-трубопровід гарячої води; 8-нижній барабан; 9-економайзер.

У запропонованій схемі зворотна мережна вода надходить по трубопроводу [1] в колектор бокового екрану [2]. Після чого вода нагрівається і спрямовується в передню частину верхнього барабана [3]. Далі нагріта вода по трубопроводу [4] надходить в економайзер [9], де нагрівається ще більше. З економайзера вода потрапляє в нижній барабан [8], далі в задній відсік верхнього барабана [6] і вже нагріта до споживчої температури надходить в трубопровід гарячого водопостачання [7].

Підживлення тепломережі з водогрійними котлами повинне проводитися хімочищеною водою. Для запобігання появи корозії поверхонь нагріву температура води, що надходить в котел, повинна бути вище точки роси.

Крім того, виникла необхідність дотримання ряду режимних та експлуатаційних вимог: періодично слід видаляти повітря з відсіків верхнього барабана через відповідну арматуру, і не можна допускати зниження витрати прокачуваної мережної води через котел нижче розрахункового значення.

Переведення парових котлів в водогрійний режим
Логотип компании Теплолидер
favicon компании Теплолидер